Iniativ til aktivitetskunst i offentlig rom i Oslo Kommune , forprosjekt støttet av Kulturetaten,  2014/ Interactive- art  in public space, iniative supported by  the municipality of Oslo, 2014

Kunst i offentlig rom:
Sandesundveien skole, Sarpsborg
Fryd Barnehage, Oslo
Hommelvik Kulturhus ( konsulent )

This Years Model: This Years Model, Kunsthall Grenland 2014

SAMSUNG DIGITAL CAMERA:
This Years Model: