10 år på Heidal skule

  • et pilotprosjekt der ulike kunstnere følger en skoleklasse gjennom 10 års skoleløp

https://www.10arpaheidalskule.com

Etter et atelieropphold på skolen på til sammen 3 måneder, hvor jeg delvis gjorde samarbeidsprosjekter med elevene, delvis egen jobbet med egen kunst, ble det laget en utstilling på skolen. Ansatte og elever satt modell for portrettskulpturer og elevene i en utvalgt klasse modellerte skulpturer med ståltrådarmering, tegnet, malte, bygget pappmodeller og ble involvert i støpeteknikk

To av elevene hjelper til med å lage gipsform

Wenche, ansatt på skolen, poserer ( over) skisse i leire ( under)

Fra utstillingen på skolen

treskulptur -workshop, Lazarea, Romania  2014

SAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERA

utstilling fra workshopen/ exhibition from the workshop

alle arbeider i acryl på tre/ all work in acryl on wood