harr, lervik plakat m tone

Disse eksemplene er først og fremst hentet fra avisilluatrasjoner jeg har gjort for Morgenbladet i perioden fra 1998- 2002

Det er tusjtegninger gjort med pann eller pensel med eventuelle farge- layers gjort i Photoshop