Galleri 69, Grunerløkka Lufthavn, sept – okt 2017

Scener fra et lokalmiljø del II
Utstillingen  besto i hovedsak av skulptur i miniatyrformat,  skisser i form av tegninger, malerier, fotografier , samt tekst utdrag fra notisbøker;  sangtekster, dikt og artikler.

The exhibition consisted mainly of miniatyre sculpture, sketches in the form of drawings, paintings, photographs as well as text excerpts from notebooks; lyrics, poems and articles.


Fra pressemeldingen:

Utgangspunktet er min opplevelse av
hjembyen Oslo med sine steder, mennesker og miljøer som enten eksisterer, forandrer seg eller
forsvinner.
Byen blir sånn sett et fysisk utgangspunkt for kunstnerens betraktninger og refleksjoner knyttet til
det å eksistere her. Hvordan påvirkes og preges dette livet av at byen er i kontinuerlig forandring?
Er byens scenario først og fremst et resultat av eiendomsspekulasjon og kommunale vedtak eller
er den, når alt kommer til alt et speilbilde på menneskenes sinnstilstand?

P1070052P1070062P1070047P1070046P1070061P1070081P1070049P1070037P1070050P1070073P1070074P1070065

Kunstnerforbundet Oslo, 2016

Reklamer