KHÅK- Ålesund Kunstforening

april- juni 2018

 

 

P1070532P1070531

Star Trash, installasjon

P1070604

div. skulpturarbeiderP1070589P1070581P1070530P1070551

 

Grunerløkka Bilbliotek : Fra tekst til strek

– mai 2018

en utstilling av tegninger i bibliotekets galleri med tittelen Fra tekst til strek hvor originaltegningene og skissene fra krim- farsen Mord for Valdresbanen , skrevet av psykolog og skribent Christian Schluter vises som originalillustrasjoner.  I tillegg inneholder utstillingen tegninger fra andre prosjekter, blant annet ukentlige tegninger i Morgenbladet

 

mord på Valdresbanen face-bilde- lite

 

illustrasjon, Morgenbladet 1998.

Galleri 69, Grunerløkka Lufthavn, sept – okt 2017

Scener fra et lokalmiljø del II
Utstillingen  besto i hovedsak av skulptur i miniatyrformat,  skisser i form av tegninger, malerier, fotografier , samt tekst utdrag fra notisbøker;  sangtekster, dikt og artikler.

The exhibition consisted mainly of miniatyre sculpture, sketches in the form of drawings, paintings, photographs as well as text excerpts from notebooks; lyrics, poems and articles.


Fra pressemeldingen:

Utgangspunktet er min opplevelse av
hjembyen Oslo med sine steder, mennesker og miljøer som enten eksisterer, forandrer seg eller
forsvinner.
Byen blir sånn sett et fysisk utgangspunkt for kunstnerens betraktninger og refleksjoner knyttet til
det å eksistere her. Hvordan påvirkes og preges dette livet av at byen er i kontinuerlig forandring?
Er byens scenario først og fremst et resultat av eiendomsspekulasjon og kommunale vedtak eller
er den, når alt kommer til alt et speilbilde på menneskenes sinnstilstand?

P1070052P1070062P1070047P1070046P1070061P1070081P1070049P1070037P1070050P1070073P1070074P1070065

Kunstnerforbundet Oslo, 2016