mobil skyggeprojeksjon 2

Half size, Oslo S, 2012

Half size, Oslo S, 2012

Summary in english:

In the recent years , I have worked mainly with the portrait in different contexts, muched based on modeling scaled  figures that present identities , either with historic, local, popcultural or self biographic references.

The same motives or their surroundings/ backdrops are often presented as painted scenes that I either use as background for the sculptures or present as mere paintings.

Collage: Related projects are photographic collages in 3D ( Peepshows ) and sculptural projects in paper. In some projects I use light, shadow and rotating mobiles in order to make shadowplay or the sculptures move . In my last drawings and paintings I have introduced  geometric compositions.

In different  paralell artistic practices I make  sosialcultural investigations that involve different artistic techniques as drawing, foto, text etc.

———————–

Skulptur /portretter

Skulpturene, fortrinnsvis skalerte figurasjoner ( miniatyr eller macro str )  vises individuelt eller inngår i serier , installasjoner eller tablåer. Skulpturarbeidene støpes i  materialer som gips,  epoxy , voks eller bronse eller lages i papir,  papp, tre  o.l.
Disse materialene kombineres i noen tilfeller, som i Half Size serien  med tekstil, hår mm. noe som gir  tilnærmelsesvis  et hyper- realistisk preg.

I prosjektene med portretter ønsker jeg å problematisere helte/ antiheltebegrepet. Ved å bytte ut personer i den historiske kanon over  hierarkiske heltefigurer , der berømtherter  sidestilles med vanlige mannesker eller  personer med negative fortegn , dannes et alternativt portrettgalleri.

Skuptur/ rom/  installasjon

Skulpturer og modellarbeider inngår  i  installasjoner eller i kombinasjon med vegg/ gulvarbeider av ulik art, gjerne kombinert med interaktive elementer, som roterende mobiler som danner fargeblandinger utfra flaggsymboler eller fotografier eller via aktiv bruk av lyssetting/ skygge i forbindelse med iscenesatte skulpturer.

Fotografi / Fotocollage

Fotografi -serier basert på iscenesatte modeller i 1:1 interiører refererer til de tredimensjonale arbeidene og spiller ofte på størrelsesforhold mellom skulpturobjektet og 1:1 virkeligheten.  I  titteskap med  3- dimensjonale fotocollager bruker jeg  eget fotomateriale kombinert med postkort, bilder fra ulike media. Utklippsfigurer inngår også i veggarbeider.

Mobiler / lys / skyggeteater / tekst

Roterende skyggeteater av papirfigurer, ståltråd mm.  dannes f.eks. ved rotasjon av mobiler mot en lyskilde. Brukt sist i utstillingen The Return of Action Man (2013/14)

og i et selvstendig arbeid i Oslo Kunstforening, Round and round a it goes ( 2006 )

Mobiler med objekter danner på denne måten skyggebilder i bevegelse som forstørrer eller forandrer lesningen av objektet i rommet.

 

Tekst/ ide

Tekst brukes til å  kontekstualisere de visuelle arbeidene, f.eks. i konseptet Fit For freedom , hvor et fiktivt firma tilbyr tjenester som kan bidra til bedre integrering i det norske samfunnet f. eks ulike typer identitets – styling.

Interaktiv skulptur

Prosjektet Trimadonna besto av en lysende madonna skulptur / fyrtårn drevet av ergometersykkel , prosjekt til utstillingen Dynamo i Haugesund ( Stavanger 2008 prosjekt )  som problematiserte  temaet energi

Malerier

Maleriene forestiller gjerne utsnitt av eksteriører og interiører, av gatepartier, inngangspartier, bakgårder, oppganger eller naturmotiver.  Motivene er hentet fra min egen hverdag, fra filmstills eller  fra klassiske malerier.  Maleriene fungerer ofte som kulisser eller baktepper for skulpturene .Maleriene  inngår også  i den  serien Slowshots

Den siste tiden har jeg også arbeidet med geometriske abstraksjoner

Tegning/ illustrasjon

Jeg har jobbet med tegning  i en årrekke, både som eget uttrykk og for  bla. i Morgenbladet , i tillegg  illustrasjoner til ulike oppdragsgivere, bl.a. Ungdom Mot Narkotika, Skolebokforlaget, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) , Norges Røde Kors. jeg var i tegneseriemiljøet rundt NTF  på 80 tallet og vi ga ut fanzina Weird Ideas.

Tematisk  interesserer jeg meg først og fremst for motiver som kan ha en satirisk,  kommenterende, kulturkritisk eller humoristisk appell. det kan også dreie seg om forstudier til maleri eller skulpturarbeider.

Gisle Harr